Nouvelle Methode de Trombone (Posaune)

44,99

Musik: Michel Bleger
D1 + D2 -Prüfungsstücke der Bläserjugend Baden-Württemberg für Posaune

Verfügbar bei Nachbestellung

Nouvelle Methode de Trombone (Posaune)

Musik:  Michel Bleger

D1 + D2 -Prüfungsstücke der Bläserjugend Baden-Württemberg für Posaune

D1 A 009 (Etüde Nr.1 / Etüde Nr.7)

D2 A 011 (Etüde Nr.1 S.56 / Etüde Nr. 2 S.57)